★ NEVHODNÉ darčeky môžete VYMENIŤ do 15.1.2019 ★

Doplňujúce obchodné podmienky - Vianoce 2018

Časť I.
PREDĹŽENÁ LEHOTA NA VÝMENU TOVARU

Článok 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1) Tieto doplňujúce obchodné podmienky sú vydané prevádzkovateľom elektronického obchodu www.iBielizen.sk – predávajúcim, za účelom umožnenia pohodlného, včasného a bezproblémového nákupu zákazníkom elektronického obchodu www.iBielizen.sk – kupujúcim, počas Vianočných nákupov v roku 2018.

2) Tieto doplňujúce obchodné podmienky upravujú doplňujúce vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej aj ako len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese www.iBielizen.sk (ďalej aj ako len „internetový obchod“), nad rámec všeobecných obchodných podmienok.

3) Tieto doplňujúce obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené v období od 05.12.2018 do 24.12.2018.

4) Lehota na výmenu tovaru – vianočných darčekov, sa predlžuje nad rámec lehoty ustanovenej právnymi predpismi a všeobecných obchodných podmienok do 15.01.2019.

5) Predlžená lehota na výmenu tovaru sa nevzťahuje na koženú galantériu, pančuchový tovar a tovar na objednávku.

6) Predlžená lehota na výmenu tovaru sa vzťahuje len na objednávky s množstvom tovarov v obvyklom spotrebiteľskom množstve.

7) Ustanovenia doplňujúcich obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok.

Časť II.
PODMIENKY VYUŽITIA PREDĹŽENEJ LEHOTY NA VÝMENU TOVARU

Článok 2
VÝMENA TOVARU

1) Predĺženú lehotu na výmenu zakúpeného tovaru je možné uplatniť na tovary, pri ktorých už uplynula lehota na ich výmenu ustanovená právnymi predpismi a všeobecnými obchodnými podmienkami a v zmysle nich ustanovení výmena tovaru ešte nebola uplatnená, alebo nedošlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy.

2) Predĺžená lehota na výmenu zakúpených tovarov sa vzťahuje na tovary – vianočné darčeky, doručené na adresu kupujúceho v období od 28.12.2018 do 15.01.2019.

3) Predĺžená lehota na výmenu zakúpených tovarov – vianočných darčekov, sa vzťahuje na nepoužívaný a nepoškodený tovar s kompletným a nepoškodeným obalom a s príslušnými visačkami, štítkami a návodmi.

4) Predĺženú lehotu na výmenu zakúpeného tovaru je možné uplatniť len raz v rámci jednej objednávky.

5) Nesplnenie ustanovení dodatočných obchodných podmienok pre výmenu tovaru v predĺženej lehote, alebo špekulatívne jednanie v rozpore s dobrými mravmi zo strany kupujúceho, je dôvodom pre odmietnutie výmeny tovaru predávajúcim.

Časť III.
Záverečné ustanovenia

Článok 3
ÚČINNOSŤ DOPLŇUJÚCICH OBCHODNÝCH PODMIENOK

1) Výmena tovaru v zmysle dodatočných obchodných podmienok je dobrovoľným benefitom predávajúceho kupujúcemu, preto nie vymáhateľná právnou, súdnou ani inou cestou.

2) Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 05.12.2018

 

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste venovali prečítaniu týchto obchodných podmienok.

Váš predajca spodnej bielizne L&M UNDERWEAR | iBielizen.sk

 

iBielizen.sk používa súbory cookies a iné technológie pre pesonalizovanie obsahu a zobrazovanie relevantných ponúk a produktov, poskytovanie funkcií sociálnych sietí a prispôsobenie obsahu reklám na základe vášho správania sa na webe. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania súborov cookies, Obchodných podmienkachPodmienkach ochrany osobných údajov.

Spracovaniu cookies môžete zabrániť zmenou nastavenia vo vašom internetovom prehliadači.